Vandanalyser, Indvinding og Forsyning.

Vandanalyser.

Der foretages flere lovbestemte kontrolmålinger af vores vand. Målingerne analyseres, og resultaterne offentliggøres via links nederst på denne side. Der måles 4 gange årligt hos en eller flere forbrugere, udvalgt af kommunen, 2 gange årligt ved selve afgangen af vandet fra værket til forbrugerne, og ca. hvert 3.-4. år pr boring. Vester Nebel Vandværk har 3 boringer.

Når der laves en kontrolmåling hos en forbruger laver man først en straks test fra taphanen, uden at der er brugt vand først. Denne viser om vandet påvirkes af noget hos forbrugeren.  Derefter laver man en flush test – når vandet fra den samme hane har løbet i 5 minutter. Denne test viser kvaliteten af det vand, der kommer fra hovedledningen og ind i det pågældende hus.

Kontrolmålinger på selve vandværket sker ved afgangen. Det vil sige, den vandkvalitet der måles på, er den der leveres til nettet.

De kontrolmålinger der sker ved selve boringerne viser den råvands kvalitet vi pumper op fra boringerne.

Her er et par måleparametre, pillet ud af de seneste analyser:

Læs her hvordan du læser en vandanalyse.

På denne måde sikrer vi jævnligt og konstant, at det vand, der leveres fra Vester Nebel Vandværk, er af bedste kvalitet.

 

Indvinding af vand.

Grafikken herunder viser hvorfra Vester Nebel Vandværk indvinder vores vand:

Vester Nebel Vandværks indvindingsområde, angivet ved de blå områder.I 2023 indvandt Vester Nebel Vandværk 91.498 m3. Der udpumpedes 87.565 m3. Det giver et vandspild på 4,3%, hvilket er et ganske fint resultat. Landsgennemsnittet ligger omkring 6-7%.

Det indvundne grundvand gennemgår en simpel vandbehandling, idet det iltes og filtreres gennem 2 sandfiltre på vandværket.

 

Forsyningsområde.

Vester Nebel Vandværk forsyner by og opland som vist nedenfor:

Forsyningsområde VNV.

Desuden kan du se ledningsnettet her – et bedre kort, hvor du kan zoome helt ind:  WebGrafKort – Vesternebel (vandforsyning.net)

 

 

Analyserapporter:

Fra boringer:

Analyse på boring 2 10. maj 2023

Boringskontrol analyse 04. november 2021

Analyse pesticider B 6. maj 2019

Analyse for chlorothalonilamidsulfonsyre 6. maj 2019

Analyse pesticider i boring 2 6. maj 2019

 

Fra vandværket, rentvandsafgang:

Analyse på rentvandsafgang 28. november 2023

Analyserapport – Prøver taget 10. maj 2023

031122 Analyse Afg Rentv Værket

Analyse PFAS På Værket 190522

Analyse Afg Vandværk 041121

Analyse afg. rentvand på værket 180521

Vandanalyse 261120 Afg På Vandværket Rent Vand

Analyse Værk Afgang (pesticider) 060519

 

Hos forbruger:

Analyse på ledningsnet 8. maj 2024 Straks Taphane

Analyse på ledningsnet 8. maj 2024 Flush

Analyse På Ledningsnet 060224 Straks Taphane

Analyse På Ledningsnet 060224 Flush

Analyse På Ledningsnet 281123 Straks Taphane

Analyse På Ledningsnet 281123 Flush

Analyse På Ledningsnet 230823 Straks Taphane

Analyse På Ledningsnet 230823 Flush

Analyse Alm Ledningsnet Nr. 2 150822

Analyse 200522 Ledningsnet

Analyse Ledningsnet 220222

Analyse på ledningnet 041121 ÅGV 32

Vandanalyse På Ledningsnet 03022020

Vandanalyse Hos Bruger 16052019