Generalforsamlingen i vandværket her i 2021–

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling udskydes – indtil der er mere klarhed over Corna situationen.

Indkaldelsen vil senere blive annonceret i Egtved Posten.

 

Formanden for Vester Nebel Vandværk

Har du spørgsmål til Vandværket, eller mangler du oplysninger, så ring til formand Bent Holst

på tlf. 23 88 60 39 eller på mail  holstdalv@gmail.com

Forsyningsproblemer

Oplever du forsyningsproblemer eller utætheder, så kontakt driftsleder Finn Nygaard

på tlf. 20 14  71 12  Mail  drift@vnvand.dk  eller på finn@nygaardsmedie.dk

Opkrævning, betaling, flytning/ejerskifte m.v.

Al henvendelse vedrørende betaling, flytning, ejerskifte m.v. rettes til kasserer Per Elgin Jensen

på tlf. 60 74  80 52 eller via mail  kasserer@vnvand.dk  eller på jensen.per.elgin@gmail.com

Ved flytning eller ejerskifte udfyldes eventuelt en flyttemeddelelse – eller kontakt kasserer.