Formanden for Vester Nebel Vandværk

Har du spørgsmål til Vandværket, eller mangler du oplysninger, så ring til formand Bent Holst

på tlf. 23 88 60 39 eller på mail  holstdalv@gmail.com

Forsyningsproblemer

Oplever du forsyningsproblemer eller utætheder, så kontakt driftsleder Finn Nygaard

på tlf. 20 14  71 12  Mail  drift@vnvand.dk  eller på finn@nygaardsmedie.dk

Opkrævning, betaling, flytning/ejerskifte m.v.

Al henvendelse vedrørende betaling, flytning, ejerskifte m.v. rettes til kasserer Per Elgin Jensen

på tlf. 60 74  80 52 eller via mail  kasserer@vnvand.dk  eller på jensen.per.elgin@gmail.com

Ved flytning eller ejerskifte udfyldes eventuelt en flyttemeddelelse – eller kontakt kasserer.